Shimokitazawa Hills Magazine

'Beefcake Mario' illustration published in Shimokitazawa Hills Magazine, Tokyo, Japan (2013)